Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte äganderättstvist om nio bilar

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Sakrätt, Köprätt, Avtalsrätt