Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte dråpförsök under amfetaminpsykos

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Hälso- och sjukvårdsrätt, Straffprocess, Brott mot person, Narkotikabrott