Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte mål om miljöbrott för avfallsförvaring - dagsbotsdom står fast

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffprocess, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöbrott