Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva behörighet efter påstått legatariskt förordnande i testamente

HD ska pröva behörighet efter påstått legatariskt förordnande i testamente
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett ärende om förordnande av boutredningsman.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Arv, gåva och testamente

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig