Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD avvisar rättsprövning om utfående av allmän handling – inte rättighet enligt EKMR

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Europakonventionen

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga