Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Adoption och föräldraskap, Socialrätt