Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar utrangeringsavdrag för rivning av del av byggnad

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Övrig fastighetsjuridik