Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD river inte upp förundersökningstillstånd för kraftledningsbygge - var lagenligt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Energirätt, Expropriation, Konstitutionell rätt, Infrastruktur, Tillståndsfrågor