Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD var djupt oenig i plenumskattemål – advokat nekas ändå resning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Skatteprocess, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt