Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hjälpbehovet inte tillräckligt för personlig assistans

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt