Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresgästens fotografier räddade hyresnämndens bristande dokumentation i hovrätten

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Bostadshyra - underhåll och renovering