Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen fingerad arbetsbrist när streamingtekniker sades upp

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande