Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen HD-prövning av påstådd EKMR-kränkning vid överföring från Thailand

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Kriminalvård, Utlämning på grund av brott, Övrig internationell rätt, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen