Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen ommålning för villa i Kungsbacka – uppfyller inte anpassningskravet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor