Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingick äktenskap två gånger – men inget av dem godkänns

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Folkbokföring, namnfrågor m.m., Äktenskap och samboende