Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Justerad skatt på tobak och nikotin

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:120
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig