Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kombinerade bostadsfastigheter vid strand inte lämpliga

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Naturskydd, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning