Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i brottsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1014
Omnämnda SFS
21:204, 22:20, 1972:812, 2020:173, 1985:518, 2018:1310, 2004:1000, 1976:20, 2009:1281, 2017:497, 2003:1157, 2014:406, 2003:148, 1966:314, 1980:424, 1982:963, 1987:259, 1992:1140, 1993:787, 1995:732, 2002:444, 2010:299, 2010:500, 2010:696, 2012:179, 1982:316, 1996:95, 2014:407
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Miljöbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Utlämning på grund av brott, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig