Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:659
Omnämnda SFS
2005:104, 2010:2043, 2015:718, 20:342
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt