Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:934
Omnämnda SFS
2010:2043, 21:17, 21:40, 2020:400
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Kredit, finans- och bankrätt