Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1957:688) om utlämning för brott

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:386
Omnämnda SFS
1957:668, 20:89, 20:274, 2003:1158
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet