Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:269
Omnämnda SFS
1976:661, 20:49, 20:217, 1994:717, 2017:498
Rättsområden
Övrig internationell rätt