Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:396
Omnämnda SFS
1998:293, 2010:2043, 20:138, 20:248, 2005:1123, 2019:751, 2008:101, 1975:1410
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring