Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:549
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Skadeståndsrätt, Påföljd