Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:477
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Skatteprocess, Anställning, uppsägning och avskedande, Associationsrätt - övrig

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).