Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:662
Omnämnda SFS
2018:1219, 2010:2043, 20:148, 20:342
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt