Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:270
Omnämnda SFS
2018:1859, 1976:661, 20:49, 20:217, 1994:717
Rättsområden
Övrig internationell rätt