Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:790
Omnämnda SFS
2011:1244, 1994:200, 19:160, 20:32, 2017:1218, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Revision och granskning, Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Deklaration och förfarande, Fri rörlighet