Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1275
Omnämnda SFS
2011:1244, 1972:266, 1984:410, 1990:661, 1990:1427, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 1995:1667, 1999:673, 2007:460, 2016:1067, 2017:1200, 2018:696, 2018:1139, 2019:1274, 1994:200, 2018:1146, 20:91, 2018:1892, 1998:676
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Deklaration och förfarande