Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Långsam handläggning sänker straffvärdet för narkotikabrott med tre fjärdedelar

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Straffprocess, Mänskliga rättigheter