Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Målare nekas PT i livräntemål - skadlig inverkan i arbetet inte visat

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Arbetsmiljö, A-kassa, pension m.m., Socialförsäkring