Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Markägare förblir bunden av arrende-hembud trots prutning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arrende, Köprätt