Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Migrationsverket fick inte besluta om förvar

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Polis, Migrationsprocess, Utvisning på grund av brott, Förvar