Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Miss av tjänsteman ledde till felaktig dom - mål om förhandsbesked återförvisas

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Kommunalrätt