Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD dömer ut vite för rökning – ”faktisk möjlighet efterkomma förbudet”

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig