Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Kommun ska betala fastighetsbolags rättegångskostnader i expropriationsmål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Expropriation