Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD lättar på villkor om bergtäkt och vattenverksamhet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd