Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD river upp förhandsbesked för hotell - oklart vilka frågor som prövats inför beskedet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor