Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD stoppar bullerplank på punktprickad mark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Buller, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor