Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD stoppar nya enbostadshus på Ekerö

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Jordbruk och skogsbruk, Plan- och byggnadsfrågor