Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:126
Avsändare
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig