Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas tillstånd till muddring och strandskyddsdispens i Natura 2000-område i Luleås skärgård

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Djur- och växtskydd, Tillståndsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).