Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekat tobakstillstånd och varning inte dubbelbestraffning – HFD prövar inte fallet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn