Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny HD-praxis om övergrepp i rättssak - ett brott var flera

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Polis, Åklagare, Straffprocess, Brott mot person