Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:184
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Tullrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Konflikt och terrorism, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt