Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oaktsamt överföra pengar utan kontroll av falsk e-post – HD prövar inte frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt