Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:131
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Kriminalvård, Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Övrig familjerätt, Äktenskap och samboende