Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Otydligt föreläggande tydligt med tillägg

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Föroreningar, avfall och miljöskador