Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Produktionsbolag bevisade arbetsbrist trots sannolika personliga skäl

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande