Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Revisor vinner mot Grant Thornton om uppsägningstid

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande